Xem theo tag

tháng cô hồn

Những điều tối kỵ trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là “ tháng cô hồn ” hoặc “mở cửa mả”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là ngày rằm tháng bảy là ngày “xá tội vong nhân” – ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở…