Xem theo tag

thắng số

Đôi Lời Lạm Bàn Về ” Đức Năng Thắng Số “

Đức năng thắng số; Tướng không tốt; số chẳng lành; phong thủy không tốt sao vẫn giàu có ? Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen của nó cho rằng đức ở đây là làm những điều phúc thiện; biết siêng năng cần cù; biết từ bi hỷ xả; khoan dung nhân…