Xem theo tag

Thánh bản mệnh

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

I/ Thánh Bản mệnh: Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ - Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và của Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo nói riêng . Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này…