Xem theo tag

thanh đồng

Những điều người thanh đồng cần phải hiểu rõ

Trong đạo thờ Mẫu (thờ Tứ phủ) có một số khái niệm như : Thanh đồng; Đầu đồng bản mệnh; Mệnh kim chi đôi nước; Trình đồng mở phủ; Khất đồng; Tiễn căn; Trả nợ mã tam tứ phủ.v.v. Bài viết dưới đây sẽ giúp người thanh đồng hiểu rõ về vấn đề…

Thế nào gọi là Khê đồng ?

Hiện tượng khê đồng tuy không phổ biến nhưng một số Đồng con vẫn mắc phải; thậm chí Đồng cựu cũng có thể gặp.Nay xin mạo muội chia sẻ đôi điều. Khê đồng hay còn gọi là bể đàn là hiện tượng mắc phải khi bắc ghế cha ngồi bắc ngôi mẹ ngự…