Xem theo tag

thành ma

Sau khi chết con người có thực sự trở thành ma ?

Trong Phật giáo thường nói về việc siêu độ vong linh. Tuy nhiên; khi chúng ta nhắc đến siêu độ vong linh; thì trước tiên chúng ta phải hiểu rõ về bản chất của linh hồn. Chủ thể của sinh mệnh; sau khi cơ thể đã chết đi; được gọi là vong…