Xem theo tag

thờ cúng

Ý nghĩa của Lễ bái và sự thờ cúng

Hàng ngày chúng ta vẫn thờ cúng, lễ bái hay cầu nguyện nhưng mấy người tìm hiểu sâu xa bản chất của việc này. Do vậy bằng những sự tìm tòi chúng tôi xin giới thiệu 1 bài viết khá rõ ràng giải thích bản chất của việc thờ cúng và lễ bái để…