Xem theo tag

thờ phật

Những kiêng kỵ khi thờ phật tại gia

Các phong tục tín ngưỡng dân gian thường có rất nhiều điều kiêng kỵ, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính mà chỉ là những điều kiêng kỵ bị ngộ nhận là của Phật giáo. Ví dụ như những cây hương thừa trong bát hương nếu hàng…