Xem theo tag

thờ thủy thần

Rắn và tục thờ thủy thần của người Việt

Xuất phát từ môi trường tự nhiên gắn với điều kiện sông nước, hình tượng rắn đã được đồng hóa với thủy thần, đi vào tâm thức dân gian Việt Nam từ rất sớm và thường gắn với tục thờ các vị thần tự nhiên. Trong nền văn hóa của nhiều dân tộc…