Xem theo tag

tu hành

Vì sao tu hành nhiều mà vẫn không được giải thoát

Những nguyên nhân dẫn đến việc tu hành chưa giải thoát. Có rất nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là: • Chưa buông xuống sạch. • Còn dính mắc vào pháp tu hành. • Dính mắc vào những thứ khác trong chùa hoặc ở nơi tu tập…