Xem theo tag

Tứ Phủ Chầu Bà

Sơ lược về thập nhị Chầu Bà trong Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ phủ Chầu bà là hầu cận của Tứ phủ Thánh mẫu. Tứ phủ chầu bà gồm mười hai vị cai quản khắp trên rừng dưới nước, khắp bốn phương tám hướng trên đất Việt Nam ta. 1. Chầu bà đệ nhất Tên đầy đủ: Đệ nhất thượng thiên công chúa Tước phong:…