Xem theo tag

Tứ Phủ Thánh Cô

Thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô

Bài viết này nói về thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô. Tứ Phủ Thánh Cô gồm Thập Nhị Thánh Cô ( Mười hai cô) gồm: 1. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Cô Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được…