Xem theo tag

tướng mệnh

Bí quyết cải tạo tướng mệnh nhìn từ nhân tướng học

Tướng mệnh (tướng mạo) không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài của con người. Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp! Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là…