Xem theo tag

Vong linh

Vong linh có những khả năng gì ?

Con người khi từ bỏ cuộc sống trần gian thì thể hồn và thể vía thoát ra ngoài hợp lại thành nguyên thần (một khối cầu nhỏ màu trắng), khi không còn vướng bận với thân xác và vật chất ở cõi trần gian nữa thì vong linh sẽ bước vào thế giới…