Xem theo tag

xác

Con người có thể làm gì sau khi ” hồn lìa khỏi xác”

Chúng ta có thể làm gì sau khi " hồn lìa khỏi xác" ? Câu hỏi này đã được nhân loại đặt ra suốt hàng ngàn năm nay. Nhiều ý kiến lại cho rằng, chết là hết, mọi thứ sẽ trở về với “cát bụi”… Mọi thắc mắc sẽ chỉ được giải đáp khi con người…