Xem theo tag

Yên căn

Thế nào là Yên Căn; Yên Số ?

Có lẽ mệnh làm tôi tứ phủ chẳng mong cầu gì hơn là bản thân có thể "yên căn; yên số; yên sổ thiên đình". Mong cầu là thế; nhưng để hiểu thế nào cho đúng thì không đơn giản;  1. Yên căn; yên số là gì? Trước khi đến với định nghĩa về nó ta…